Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka Prywatności.

cancel

REKLAMACJE

 

W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok.

 

Reklamację z tytułu gwarancji należy złożyć pod adresem: GT Zofia Trzeciak , ul. Obornicka 170, 62-002 Suchy Las

Produkt należy odesłać na powyższy adres lub dostarczyć osobiście.

 

W celu usprawnienie procesu reklamacyjnego prosimy, by przesyłka z reklamowanym towarem zawierała także:

·         Imię i nazwisko, adres zwrotny, telefon, adres e-mail Kupującego,

·         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·         opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady,

·         datę zawarcia Umowy,

·         dowód zakupu towaru.

 

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania wadliwego produktu przez Sklep Internetowy. Firma GT Zofia Trzeciak rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 

W związku z wadą możesz żądać:

·         wymiany rzeczy na wolną od wad,

·         usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

·         obniżeniu ceny,

·         odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

 

 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Sklep pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

Jeśli Sklep wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku gdy wada jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem danego produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem.